Serie 1 - 15 / 36
 
 
     
Meny - Menu
Startside - Home
Info
Bilder - Photos  
Kart - Maps  
Slekt - Slškt - Ancestors  
Tull og toeys - Fun  
Bakgrunner - Wallpapers
Skjermbeskyttere - Screensavers
   
Alle "rollover images" er tekstet på norsk og engelsk. Når musepekeren beveges over et norsk tekstbilde, vil teksten automatisk endres til engelsk. All "rollover images" are texted in norwegian and english. When the pointer moves across a norwegian text-image, the text will change to english.  
Bilder - Photos Sydney Australia - Serie 1 Bilder - Photos Sydney Australia - Serie 2 Bilder - Photos Sydney Australia - Serie 3 Bilder - Photos Sydney Australia - Serie 4 Bilder - Photos Sydney Australia - Serie 5
Bilder - Photos Sydney Harbour Bridge
    Forrige - Previous  
Bilder - Photos Sydney Australia - serie 1
  Neste - Next
Sydney Opera House - Sydney