Sydney Australia - 36 photos - serie 4 - oddbjorns.net
Serie 4
Sydney Australia - 36 pic - serie 1 - oddbjorns.net
             
Meny - Menu  
Startside - Home  
           
Info
Bilder - Photos  
Kart - Maps  
Slekt - Slškt - Ancestors  
           
Tull og toeys - Fun
Bakgrunner - Wallpapers  
Skjermbeskyttere - Screensavers  
   
           
Alle "rollover images" er tekstet på norsk og engelsk. Når musepekeren beveges over et norsk tekstbilde, vil teksten automatisk endres til engelsk. All "rollover images" are texted in norwegian and english. When the pointer moves across a norwegian text-image, the text will change to english.
   
 
             
             
 
Bilder - Photos Sydney Australia - Serie 1 Bilder- Photos Sydney Australia - Serie 2 Bilder - Photos Sydney Australia - Serie 3 Bilder - Photos Sydney Australia - Serie 4 Bilder - Photos Sydney Australia - Serie 5  
   
Bilder - Photos Sydney Harbour Bridge